Aydın Ticaret Odası Kültür Evine, evinizde ve iş yerinizde bulunan kendinize ait, tarihi

ve kültürel değeri olan aşağıda belirtilen türdeki taşınır kültür varlıklarınızı bağışlayabilirsiniz.

* Gündelik yaşamda kullanılan her türde erkek, kadın giysileri,takıları ve benzeri süs

eşyaları, tekstil  ürünleri(oyalı yazmalar, peşkirler, işlemeli örtüler, çevreler,vb.)

* Her türde eski ev eşyası ve mutfak eşyası

* Dokuma ürünler (kilim,halı,heybe,vb.)

* Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait kitaplar, yazılı ve görsel belgeler (senetler,

tapular, diplomalar, mektuplar, fotograflar, vb.)

Ayto Kültür Evine iki türde bağış yapabilirsiniz:

* Eserin bütün sahiplik halklarıyla kültür evine devri,

* Eserin  kültür evine, belirli bir süre sergilemek üzere yapılan devri

Her iki durumda da ileride bir sorun yaşanmaması için, Taşınır kültür Varlıklarına ilişkin Alındı Belgesi ve Bağış tutanağı doldurulur. Bağışçılar isterlerse yazılı ve görsel belgelerinin aslını,kültür evine vermeyebilirler. Bu belgelerin birer kopyasını verebilirler. Yazılı veya görsel belgelerin aslını veren bağışçılarımız, istedikleri takdirde bağışladıklarının birer kopyasını Ayto Kültür Evinden  talep edebilirler.