Etkinlikler

Tarihçe

Aydın ili, uygun iklim koşulları ve bereketli toprakları ile Ege bölgesinin önemli kentleri arasındadır. Büyük menderes nehrinin suladığı bu bereketli topraklar, tarihin her döneminde iskân görerek kültürel sürecin bütün izlerini taşımaktadır. Peschlow tarafından Beşparmak Dağları’nda keşfedilen kaya resimleri bu süreci günümüzden onbin yıl geriye götürmektedir. Prehistorik çağlardan itibaren yerleşim gören Aydın’ın, ilk tarihi bilgilerini MÖ.2.binyılda bölgeye hâkim olan Hititler’in, kaynaklarından edinmekteyiz. Hitit yazılı belgelerinde, Batıda Seha adında bir ırmaktan ve onun suladığı bir vadiden söz edilmektedir. […]

Aydın Ticaret Odası Kültür Evi

Aydın Ticaret Odası kurulduğu günden bugüne Aydın’ın ticari hayatını geliştirmenin yanı sıra Aydın’ın kültür tarihine büyük katkılar sağlamıştır. Kentin kültür ve sanatına verdiği önem ve değer Aydın için ortaya koyduğu vizyonun bir parçasıdır.[…]

Nasıl Bağışçı Olunur?