Aydın Ticaret Odası Kültür Evi

Aydın Ticaret Odası kurulduğu günden bugüne Aydın’ın ticari hayatını geliştirmenin yanı sıra Aydın’ın kültür tarihine büyük katkılar sağlamıştır. Kentin kültür ve sanatına verdiği önem ve değer Aydın için ortaya koyduğu vizyonun bir parçasıdır.

Geçmişimizin bir parçası olan kültür varlıklarımızın korunması yaşatılması ve en önemlisi gelecek nesillere aktarılması konusunda en büyük sorumluluk kentin kanaat önderlerine düşmektedir. Aydın Ticaret Odası bu bilinçle hareket ederek bugüne kadar kent için yapılan birçok kültür projesinin içinde yer almıştır.

Aydın Ticaret Odası olarak bu tür mirasların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillerimize aktarılması yönündeki çaba ve çalışmalarımıza destek veren, katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi sunarız.

YÖNETİM KURULU