Zemin kat sofası; Cumhuriyet Dönemine tarihlenen aynalı bir konsol ile konağa adını veren Kahveci Bilal Ağa’ya (Bilal Ürel) ait fotoğraflar ve belgeler sergilenmektedir.

Ofis: Sofanın güneydoğusundaki oda ofis şeklinde işlevlendirilmiştir. Burada XVIII-XIX. yüzyıla ait olduğu düşünülen bitkisel ve geometrik motiflerle bezenen ahşap ve boyalı bir kapı kanadı yer almaktadır.

Sümerbank Sergisi: Sofanın kuzeydoğusundaki birim, Atatürk tarafından 1937 yılında açılan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasına ait eserlerin tanıtımına ayrılmıştır. Desen Arşivinden getirilen bu eserler arasında ham pamuk, işlenmiş pamuk, ipler, moletler (desen kalıpları), molet kalemleri (moletlerin üzerine işleme yapmaya yarayan kalem), desen çizimleri, çinko pantograf, ithal ve yerli desen katalogları, kumaş kartelâları ve Sümerbank tarafından üretilen elbise vb. ürünler vardır.

BİRİNCİ KAT

Sofa: Birinci katın sofası Osmanlı Dönemine tarihlenen yorgan, seccade, üçetek, Göynek, yazı panoları, heybe, sedir takımı, mangal, dokuma aletleri ve yazma-yemenilerden oluşan bir sergileme ile zenginleştirilmiştir.

Osmanlı Dönemi Sergisi: Sofanın güneydoğusundaki oda, Osmanlı Devrinden günümüze ulaşan bindallılar, üçetekler, cepkenler, peşkirler, uçkurlar, çevreler, çeyiz sandığı, yerküre, takılar, yazı takımları ve çeşitli eşyaların sergilendiği bir mekâna dönüştürülmüştür.

Cumhuriyet Dönemi Sergisi: Birinci kat sofasının güneybatısındaki oda, çini sobalar, konsollar, fenerler, gaz lambaları, dikiş Makinası, sandalye, radyo, daktilo, duvar saati, kadın ve erkek balo kıyafetleri, ayakkabılar, çantalar, şapkalar, film afişi gibi eserlerle Cumhuriyet Dönemini izleyenlere adeta yaşatmaktadır.

Mutfak Eşyaları Sergisi: Sofanın kuzeydoğusundaki odada, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan yeme-içme kültürüne yönelik maden, seramik ve cam objelerden üretilen eserler (lengerler, kaşıklar, çatallar, bardaklar, porselen tabaklar, kahve kavurucuları, kahve öğütücüleri, kahve değirmeni, terazi, semaver, güğüm, ibrik takımı, yayık, kazan, tepsi, zeytinyağı şişesi vb.) sergilenmektedir.