Aydın Ticaret Odası Kültür Evine, evinizde ve iş yerinizde bulunan kendinize ait, tarihi ve kültürel değeri olan aşağıda belirtilen türdeki taşınır kültür varlıklarınızı bağışlayabilirsiniz.

* Gündelik yaşamda kullanılan her türde erkek, kadın giysileri,takıları ve benzeri süs eşyaları, tekstil  ürünleri(oyalı yazmalar, peşkirler, işlemeli örtüler, çevreler,vb.)

* Her türde eski ev eşyası ve mutfak eşyası

* Dokuma ürünler (kilim,halı,heybe,vb.)

* Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait kitaplar, yazılı ve görsel belgeler (senetler, tapular, diplomalar, mektuplar, fotograflar, vb.)

Ayto Kültür Evi’ne iki türde bağış yapabilirsiniz:

* Eserin bütün sahiplik halklarıyla Kültür Evi’ne devri,

* Eserin  Kültür Evi’ne, belirli bir süre sergilemek üzere yapılan devri

Her iki durumda da ileride bir sorun yaşanmaması için, Taşınır kültür Varlıklarına ilişkin Alındı Belgesi ve Bağış tutanağı doldurulur.

Bağışçılar isterlerse yazılı ve görsel belgelerinin aslını, Kültür Evi’ne vermeyebilirler. Bu belgelerin birer kopyasını verebilirler. Yazılı veya

görsel belgelerin aslını veren bağışçılarımız, istedikleri takdirde bağışladıklarının birer kopyasını Ayto Kültür Evinden  talep edebilirler.

Not: Kültür Evi’ne hangi türde bağış yaparsanız yapın, getirdiğiniz eser sizin adınıza kayda girmekte ve sizin adınızla sergilenmektedir 

Örneğin: (AHMET YAZICI BAĞIŞIDIR) gibi…

AYDIN’IN Kültür Mirasına sahip çıkmak ve Kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak istiyorsanız 0256 214 09 98 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz..